Kdokoli z Diecéze plzeňská si je ochotný udělat půl hodiny až hodinu času, se tak může zapojit do komplexního mapování současné reálné situace v diecézi a v jejích farnostech ve třech oblastech: misie, uspořádání a hospodaření. Dotazník, který se dobře vyplňuje jak na počítači, tak na tabletu či mobilu, najdete zde:
Tady jsou vám pak k dispozici další informace, včetně možností stažení tiskové verze dotazníku:
Díky všem z plzeňské diecéze, kdo si během května či června udělá chvilku času k této osobní reflexi života v naší diecézi. Samozřejmě pokračuje i možnost zapojení se do společných synodních rozhovorů v pastoračních či ekonomických radách či dalších skupinách: