Výborné místo pro život

Rozhovor s novým chebským farářem Liborem Bučkem

Od 1. září 2022 bude do chebské farnosti jako její nový administrátor jmenován Libor Buček. Narodil se před 44 lety, pochází ze Ždáru nad Sázavou. Po své ordinaci v r. 2004 sloužil čtyři roky jako jáhen a kaplan v Domažlicích, dalších 10 let pak byl administrátorem farnosti Klenčí pod Čerchovem, poslední čtyři roky pak sloužil jako administrátor Řk farnosti Dýšina (www.farnostdysina.cz), poslední rok pak také jako kaplan v plzeňském Hospici sv. Lazara. Rád hraje fotbal a jeho koníčkem i častým dopravním prostředkem je motorka. Více už vám na sebe prozradí v krátkém rozhovoru, který 3. června 2022 vedl s odcházejícím farářem Petrem Hruškou.

Foto: Archiv Libora Bučka

Libore, co se ti honilo hlavou, když jsi slyšel pozvání k přesunu do chebské farnosti?

LB: První byl asi mírný zmatek, něco, někoho opět ztrácet, opouštět a vydat se nejistotě. Trochu boje o svoji svobodu od těchto obav a neklidu. Stabilizoval jsem se připomínáním si své svobody od budoucnosti. Na začátku byly tři scénáře a neměl jsem jasnou preferenci, všechny jsem si nějak dokázal představit s vnitřním klidem.

Jaké cenné zkušenosti si s sebou neseš ze svých předchozích působišť?

LB: Cenné zkušenosti :-D Životní zkušenosti sbírám 44 let, některé by mohly být i cenné. V roce 2004 jsem byl vysvěcen na jáhna, první místo byly Domažlice, krásné 4 roky života. Roky 2008–2018 mám spojené s farností Klenčí pod Čerchovem, krásných 10 let života. Poslední léta, 2018–2022, jsem v Dýšině, opět krásné 4 roky života. Když to píšu a vidím, tak pokud se bude držet tento rytmus, na Cheb vychází desetileté období. Životem mě provází mnoho nejistoty, kterou kompenzuji drzostí a odvahou (v teologii by to mohlo nést označení prorocká služba). Cenné zkušenosti by nemusely být jen výsledkem života, ale předpokladem životní cesty, aby měla smysl.

Znáš chebskou farnost? Jaké máš s chystanou změnou spojená očekávání?

LB: V Chebu jsem byl na dva týdny na praxi, jako student teologie, a před tím jsem se v okolí míhal, když jsem rok bydlel v Dolním Žandově. Jára Šašek je můj zpovědník. Pamatuju si na některé farníky a zdravíme se. Očekávání mám: chebská farnost, jako výborné místo pro život.  

 

S Liborem se budete moci seznámit „naživo“ při bohoslužbě v neděli 3. července 2022 od 10:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu a následně pak při pohoštění na chebské faře.

Podrobnosti o personálních změnách v plzeňské diecézi od 1. 9. 2022 najdete ZDE

Níže připojené odkazy vám nakonec prozradí, jaké jsou na Libora kontakty, jak vnímal zavřené kostely v době lockdownu či co je jeho vůbec největší radostí: