Chebská gotická monstrance

Chebská gotická monstrance

chebska_monstrance

Naše Římskokatolická farnost Cheb, coby vlastník vzácné procesní gotické monstrance (tzv. „Chebská monstrance“), se po pečlivé úvaze v neděli 25. února 2018 při mimořádném jednání pastorační a ekonomické rady farnosti rozhodla ponechat si monstranci ve vlastnictví, zajistit její restaurování, ve spolupráci s dalšími institucemi a odborníky zvážit možnosti, jak by tento jedinečný, 600 let starý artefakt mohl být v Chebu zpřístupněn veřejnosti, a po výběru jedné z těchto možností pak také směřovat k realizaci tohoto záměru. 

Dále v článku pod fotografií následují odkazy na související dokumenty, která mají sloužit k dokumentování tohoto procesu a k informování veřejnosti.

Odkazy jsou řazeny chronologicky, od nejmladších k nejstarším.

2022: Chebská monstrance přístupná veřejnosti v GAVU v Chebu

2020 - 2021: Chebská monstrance na výstavě Nad slunce krásnější

2020: Přípravy na vystavení Chebské monstrance

2019: Restaurování Chebské monstrance

2018: Hledání nového domova pro Chebskou monstranci

Fototokumentace: